Κυριακή, 14 Αυγούστου 2016

Ψάξε, ψάξε, δεν θα τον βρεις!


Looking for Pikatsu? Don't seek far away.
Pikatsu is here with me and I'm enjoying the company!!!

Μην ψάχνετε μακριά ... ο Pikatsu είναι εδώ μαζί μου και απολαμβάνω την παρέα του!!!


                                Love to you all!